I Bieg Hubertowski 2017

I Bieg Hubertowski 2017

 _____________________________________________

Zapraszamy wszystkie dzieci

_________________________________

Regulamin I Biegu Huberta

_____________________________

http://super-sport.com.pl/zapisy-formularze/1249-i-bieg-hubertowski.html

KONFERENCJA TERENOWA „NAUKA POSZŁA W LAS „

KONFERENCJA TERENOWA „NAUKA POSZŁA W LAS „

   4 października 2017r. W naszej szkole odbyło się coroczne wyjście całej społeczności szkolnej w teren pod tytułem „NAUKA POSZŁA W LAS’’. Na trasie zatrzymywaliśmy się w punktach gdzie nasi uczniowie przedstawiali referaty i opowiadali ciekawostki , całe wyjście zakończyło się wspólnym ogniskiem. Podziękowania należą się kadrze nauczycielskiej za organizację, opiekę oraz wspólnie spędzony czas, szczególne podziękowania należą się Profesorowi Waldemarowi Witkowskiemu za zoorganizowanie trasy i poprowadenie nas,. Darz Bór ! 

KONFERENCJA TERENOWA „NAUKA POSZŁA W LAS „
KONFERENCJA TERENOWA „NAUKA POSZŁA W LAS „ KONFERENCJA TERENOWA „NAUKA POSZŁA W LAS „

Świeto lasu Żary 2017

Dnia 23.09.2017 reprezentacja naszej szkoły prezentowała się na Dniu Leśnika. Odbywały się pokazy sokolników, koncerty na rogach myśliwskich, liczne konkursy i zabawy oraz prezentacje sprzętu leśnego, Nasze Technikum zachęcało do integracji na stoisku i braniu udziału w konkursach. Nasi uczniowie Błażej Dominikowski oraz Szymon Salewski zajęli drugie miejsce w zmaganiach pilarzy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :)

Świeto lasu Zary 2017
Świeto lasu Zary 2017 Świeto lasu Zary 2017

Opłaty za pażdziernik 2017

Opłata za październik 2017

internat, wyżywienie -268 zł

Płatność w terminie do 10 każdego miesiąca.

Numer konta bankowego na które należy dokonywać powyższych opłat :

NBP 46 1010 1704 0057 4413 9134 0000

Dyplomy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że w kasie szkoły są do odbioru dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta