Technikum Leśne im prof. Jana Miklaszewskiego

Komunikat o opłatach

Opłata za internat za miesiąc wrzesień 2014r. wynosi:

Klasy : II- IV   260 zł ( wyżywienie 210 zł, opłata za internat 50 zł)

Klasy :  I – 280 zł ( wyżywienie 210 zł, opłata za internat 50 zł, obóz integracyjny 20 zł).

 

Numer konta bankowego na które należy dokonywać powyższych opłat :
NBP 46 1010 1704 0057 4413 9134 0000

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta