Technikum Leśne im prof. Jana Miklaszewskiego

Ślubowanie klas I

  Technikum Leśne w Starościnie to szkoła z wieloletnimi tradycjami. Jedną z nich jest uroczyste przyjmowanie pierwszoklasistów w szeregi uczniów. Ślubowanie odbywa się poprzez głośne wypowiedzenie słów przysięgi w obecności zgromadzonych rodziców, nauczycieli oraz kolegów i koleżanek.

  W tym roku, 17 października w auli szkolnej, 62 uczniów klas pierwszych dumnie ślubowało wierność kodeksowi szkolnemu. Dyrektor, Przemysław Jarosik, pasował każdego poprzez symboliczne przyłożenie myśliwskiego kordelasa do prawego ramienia. Uścisk dłoni przypieczętował złożone śluby. Od tego momentu obietnice godnej służby, reprezentowania szkoły, dbania o dobre imię leśników polskich i poszanowania wartości wpajanych przez pedagogów są wiążące i sprawiają, że rekruci stają się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. Gratulujemy!

slubowanie2014
slubowanie2014 slubowanie2014

Wybory Samorzadu Uczniowskiego

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych w dniu 14.10.2014r.

wyborów na Przewodniczącego i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Technikum Leśnego im. Prof. Jana Miklaszewskiego

w Starościnie.

Uprawnionych do głosowania:  214 uczniów

Głosujących: 144 ( w tym 16 nauczycieli)

Liczba kart wyjętych z urny:  144

Głosy ważne:  143

Głosy nieważne:  1

Frekwencja:  59.8%

Głosy oddane na poszczególnych kandydatów:

*Galus Przemysław: 72

*Łechtański Łukasz: 69

*Majerczyk Karolina: 2

Komisja wyborcza:

Deszcz Monika   

Suwaj Klaudia   

Wróbel Rafał         

Witkowski Maciej 

Utracki Damian  

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Tegoroczne starania uczniów - pod auspicjami Pani Zofii Tatol i Pani Wioletty Nowak - sprawiły, że obchody Dnia Edukacji Narodowej na długo zapadną w pamięci wszystkich pracowników oświaty.

dzienedukacji2014
dzienedukacji2014 dzienedukacji2014

Czytaj więcej...

Nauka poszła w las

   Druga edycja Terenowej Konferencji Zawodowej pod nazwą „Nauka poszła w las” została zorganizowana przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wiedzą oni doskonale, że środkowa część Puszczy Rzepińskiej, w dolinie Ilanki i polodowcowych wzgórz, jest wspaniałym obiektem sprzyjającym wiązaniu teorii z praktyką leśną. Wycieczka edukacyjna, której celem było promowanie myśli ekologicznej i kształtowanie postaw w duchu szacunku dla środowiska w makro i mikro skali, spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

naukaposzlawlas
naukaposzlawlas naukaposzlawlas

Czytaj więcej...

Wizyta biskupa

29.09.2014

wizytabiskupa
wizytabiskupa wizytabiskupa

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta