Opłaty za wrzesień 2017

Opłata za wrzesień 2017

wyżywienie -208 zł

internat-60zł

obóz klas I -20

Płatność w terminie do 10 każdego miesiąca.

Numer konta bankowego na które należy dokonywać powyższych opłat :

NBP 46 1010 1704 0057 4413 9134 0000

Dyplomy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że w kasie szkoły są do odbioru dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Relacja mulimedialna z IX Mistrzostw Polski w Umiejętnościach Leśnych

Relacja multimedialna z  IX Mistrzostw Polski w Umiejętnościach Leśnych

relacja, film

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta