Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa są nieodłącznym elementem edukacji w Technikum.

Zajęcia praktyczne odbywają się w klasach drugich i trzecich. Związane są one z realizacją programu nauczania. Są niezbędne, ponieważ uczą praktycznego spojrzenia na zagadnienia realizowane na zajęcia lekcyjnych. Pozwalają również na pełne zrozumienie zawodu leśnika. Odbywają się one w wymiarze 6 godzin w tygodniu (oznacza to, że jeden dzień w tygodniu przyszli leśnicy spędzają w terenieSmile).

W trakcie nauki odbywają się praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni. Okres ten rozdzielony jest na poszczególne lata nauczania. Praktyki organizowane są przez współpracujące z Technikum Nadleśnictwo - i to ich wykwalifikowana kadra leśna prowadzi te zajęcia.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa są organizowane i finansowane przez Nadleśnictwo Rzepin, w oparciu o profesjonalny sprzęt renomowanych firm.

 

zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta