Informacje wrzesień 2016

Informacja o płatnościach za internat  -  miesiąc wrzesień 2016

262zł

 w tym wyżywienie- 202 zł oraz internat – 60 zł

dodatkowo opłata za obóz integracyjny dla klas I wynosi – 20 zł

Numer konta bankowego na które należy dokonywać powyższych opłat :

NBP 46 1010 1704 0057 4413 9134 0000

 

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta