Wieczornica2016

Wieczornica z okazji 98. rocznicy odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI.

            W środę 9 listopada w auli Technikum Leśnego im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie odbyła się wieczornica upamiętniająca kolejną rocznicę odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę w 1918 roku. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania przez wszystkich zgromadzonych Mazurka Dąbrowskiego.

Wprowadzenie w tematykę uroczystości przedstawiła prezentacja ukazująca historyczne zmiany granic Rzeczypospolitej Polskiej, od jej powstania aż po dzień dzisiejszy. Następnie uczniowie klasy III Jan Saladra i Filip Ludwikowski przedstawili prezentację dotyczącą bezpośrednio Święta 11 listopada (osób, okoliczności zdobywania władzy,  walki o granice, polityki czy mniejszości narodowych). W międzyczasie wykonywane były utwory o tematyce patriotycznej przez zespół szkolny przygotowany i prowadzony przez Panią Wiolettę Nowak.

Kolejnym elementem wieczornicy był finał konkursu literacko-patriotycznego zorganizowanego wspólnie przez nauczycieli historii i języka polskiego tj. Pana Damian Utrackiego i Pani Zofii Tatol. W środę o 15.00 miał miejsce etap wstępny konkursu, którego głównym celem było kultywowanie patriotyzmu i rozpowszechnianie znajomości polskich utworów literackich. W konkursie udział wzięło łącznie ponad 20 osób, a 3 najlepszych uczestników weszło do finału, który odbył się właśnie podczas wieczornicy. Byli to uczniowie Jan Saladra, Damian Chmyl i Michał Czomko. Po 3 rundach pytań najlepszy okazał się uczeń Jan Saldra. Następnie dyrektor Pan Przemysław Jarosik podziękował wszystkim za przybycie oraz przygotowanie wieczornicy i tym samym zakończył uroczystość.  

Damian Utracki

TL Starościn

Wieczornica2016
Wieczornica2016 Wieczornica2016

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta