Egzamin dla absolwentów

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ( egzamin w starej formule) dla absolwentów Technikum Leśnego w Starościnie przeprowadzony zostanie w roku 2016/2017 po raz ostatni .

Termin składania deklaracji  do 20.12.2016

Termin egzaminu

12 czerwca 2017 r. (poniedziałek godzia 1200) test

13 czerwca 2017r. wtorek godzina 900) praktyczny

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta