Opłaty maj 2017

Informacja o płatnościach za internat  - 

miesiąc maj 2017

252 zł

Numer konta bankowego na które należy dokonywać powyższych opłat :

NBP 46 1010 1704 0057 4413 9134 0000

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta