Zaproszenie 2017

Zapraszamy pracowników, emerytów szkoły na spotkanie przy kawie z okazji Dnia Kobiet , które

odbędzie się w stołówce szkolnej w dniu 07 marca 2017roku o godzinie 1345

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta