Dyplomy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że w kasie szkoły są do odbioru dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta