Opłaty za pażdziernik 2017

Opłata za październik 2017

internat, wyżywienie -268 zł

Płatność w terminie do 10 każdego miesiąca.

Numer konta bankowego na które należy dokonywać powyższych opłat :

NBP 46 1010 1704 0057 4413 9134 0000

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta