Nasza szkoła jest w trakcie realizowania kolejnego dużego zadania. Misją jest stworzenie bazy dydaktycznej, która przeznaczona będzie nie tylko dla uczniów Technikum, ale przede wszystkim dla osób nas odwiedzających.

    Oprócz działań organizowanych przez pracowników (z pomocą uczniów) w postaci konkursów, wycieczek, spotkań i wykładów, szkoła dysponuje trzema ścieżkami dydaktycznymi. Ścieżki te utworzone zostały na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Założone są na terenie szkolnym, wokół Parku Europa. Są to ścieżki tematyczne, zawierające podstawowe informacje na temat trzech dziedzin leśnych (łowiectwo, hodowla lasu oraz ochrona lasu). Przeznaczone są przede wszystkim dla osób niezwiązanych z leśnictwem.

    Technikum ma również w planach budowę izby dydaktycznej, która docelowo zbudowana zostanie w centrum Parku Europa, na styku trzech wyżej wymienionych ścieżek.

 

 

    Te wszystkie przedsięwzięcia zostały zebrane i uporządkowane pod wspólnym hasłem:

 

CEL Starościn

 

czyli

Centrum Edukacji Leśnej

w Technikum Leśnym

w Starościnie.

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta