Szkoła kształci w systemie czteroletnim

w zawodzie technik leśnik.

 

Od września 2012r. każdy uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

  1. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych,
  2. Użytkowanie zasobów leśnych.

Każdy uczeń ma również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji honorowanych w krajach Unii Europejskiej:

  1. Drwal i operator pilarki spalinowej,
  2. Uprawnienia łowieckie,
  3. Operator hydraulicznych urządzeń załadowczych,
  4. Prawo jazdy kategorii T,
  5. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta