Dni otwarte szkoły

4 kwietnia i 22 kwietnia 2017

w godzinach 9.00 - 14.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta