Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Technikum Leśnym im. prof. Jana Miklaszewskiego
w Starościnie ważny od 02.02.1015

___________________________

Regulamin.pdf


Załączniki i wnioski


Zaświadczenie o zarobkach należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31.03.2016

___________________________

Terminy imprez kulturalno-oświatowych i sportowo rekreacyjnych

współorganizowane w ramach funduszu socjalnego w 2016 roku:

16.01 godzina 19.00 - studniówka

18.06 godzina 19.00 - 60-lecie Technikum Leśnego w Starościenie

13.06 godzina 14.00 - zakończenie roku szkolnego 2015/2016

14.10 godzina 18.00 - dzień nauczyciela

03.11 godzina 15.00 - Hubertus

15.12 godzina 17.00 - wigilia szkolna

Preliminarz  finansowo rzeczowy funduszu socjalnego

na rok 2016 znajduje się w kadrach szkoły

___________________________

Informacje bieżące  komunikaty:

  • Komisja Socjalna organizuje wyjazd wypoczynkowo-integracyjny w okresie letnim do Bułgarii ( 1 tydz.)  Koszt całości wycieczki wynosi 2400 zł w terminie – wylot 14  lipca 2017r. Dofinansowanie na osobę wg. tabeli dopłat zawartej w Regulaminie .

    Zapisy na wycieczkę do dnia : 30 listopada 2016r. w sekretariacie szkoły.

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta