KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 1. Jarosik Przemysław – dyrektor, nauczyciel historii
 2. Wiliński Janusz – wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
 3. Leśniewski Zbigniew – kierownik zajęć praktycznych
 4. Ciesielska Monika – kierownik internatu
 5. Łukaszewicz Robert – z-ca kierownika internatu, nauczyciel wychowania fizycznego
 6. Chmielarczyk Małgorzata - wychowawca w internacie
 7. Ks. Dekiert Michał  - nauczyciel religii
 8. Gaweł Marcin – nauczyciel  matematyki
 9. Gontarz Monika – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 10. Gurgul Ryszard - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 11. Janiak Izabela – wychowawca w internacie
 12. Jankowski Andrzej - nauczyciel przedmiotów zawodowych ,wychowawca w internacie
 13. Jastrząb Dominika – nauczyciel matematyki
 14. Jaworowska Anna - nauczyciel języka angielskiego
 15. Kochanowska Anna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 16. Kołosza Wiesław – nauczyciel historii i społeczeństwa
 17. Korcz Joanna - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
 18. Kozak Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego
 19. Kułakowska –Turek Dorota -  nauczyciel języka niemieckiego
 20. Marciniak Barbara - wychowawca w internacie
 21. Misztak Małgorzata - wychowawca w internacie
 22. Nowaczyk Nina – bibliotekarz
 23. Nowak Wioletta - wychowawca w internacie
 24. Olesek Józef – wychowawca w internacie
 25. Pieprz Mariola – wychowawca w internacie, nauczyciel biologii
 26. Piórkowski Stanisław - wychowawca w internacie
 27. Płaza Bernardeta – wychowawca w internacie, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 28. Sadowska Ewa – pedagog, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 29. Sidorkiewicz Alicja – nauczyciel języka angielskiego
 30. Smoczyk Michał – nauczyciel chemii
 31. Sobczak Jacek – wychowawca w internacie
 32. Stefanowicz Dariusz – wychowawca w internacie
 33. Tabaka-Wypych Joanna – wychowawca w internacie
 34. Tatol Zofia – nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze
 35. Utracka Beata - nauczyciel języka niemieckiego
 36. Utracki Damian – wychowawca w internacie, nauczyciel historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, geografii,
 37. Witkowski Waldemar – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 38. Woroszkiewicz Ryszard – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 39. Zygmański Amadeusz - nauczyciel wychowania fizycznego
 40. Żydek Michał – nauczyciel fizyki i informatyki

 

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta