KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 1. Jarosik Przemysław – dyrektor, nauczyciel historii
 2. Wiliński Janusz – wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
 3. Leśniewski Zbigniew – kierownik zajęć praktycznych
 4. Ciesielska Monika – kierownik internatu
 5. Łukaszewicz Robert – z-ca kierownika internatu, nauczyciel wychowania fizycznego
 6. Chmielarczyk Małgorzata - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości,wychowawca w internacie
 7. Ks. Dekiert Michał  - nauczyciel religii
 8. Gaweł Marcin – nauczyciel  matematyki
 9. Gontarz Monika – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 10. Gurgul Ryszard – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 11. Janiak Izabela – wychowawca w internacie
 12. Jankowski Andrzej - nauczyciel przedmiotów zawodowych ,wychowawca w internacie
 13. Jaworowska Anna - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca w internacie
 14. Kochanowska Anna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 15. Kołosza Wiesław – nauczyciel historii i społeczeństwa
 16. Kozak Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego
 17. Misztak Małgorzata - wychowawca w internacie
 18. Nowaczyk Nina – bibliotekarz
 19. Nowak Wioletta - wychowawca w internacie
 20. Olesek Józef – wychowawca w internacie
 21. Pieprz Mariola – nauczyciel biologii, wychowawca w internacie
 22. Płaza Bernardeta –  nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca w internacie
 23. Rojewska Anna - nauczyciel języka niemieckiego
 24. Sadowska Ewa – pedagog, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 25. Sidorkiewicz Alicja – nauczyciel języka angielskiego
 26. Smoczyk Ewa – nauczyciel języka niemieckiego
 27. Smoczyk Michał – nauczyciel chemii
 28. Sobczak Jacek – wychowawca w internacie
 29. Stefanowicz Dariusz – wychowawca w internacie
 30. Tabaka-Wypych Joanna – wychowawca w internacie
 31. Tatol Zofia – nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze
 32. Utracka Beata - nauczyciel języka niemieckiego
 33. Utracki Damian – nauczyciel historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, geografii, wychowawca w internacie
 34. Witkowski Waldemar – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 35. Woroszkiewicz Ryszard – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 36. Zygmański Amadeusz - nauczyciel wychowania fizycznego
 37. Żydek Michał – nauczyciel fizyki i informatyki

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta