Ogłoszenie konkursu na wybór Partnera w projekcie unijnym

   Ministerstwo Środowiska/Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego  w Starościnie  

"KONKURS NA PARTNERA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH”


konkurs_na_partnera


Formularz oferty do konkursu na partnera

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia22.04.2016

projekt_pytania_12.05.2016

Odpowiedz_na_pytania _2

___________________________

Protokół z wyboru partnera

protokol_z_wyboru_partnera

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta