________________________________________________

Rok 2012

oswiadczenie_o_kontroli_zarzadczej_2012.pdf

 

_______________________________________________

Rok 2013

oswiadczenie_o_kontroli_zarzadczej_za_2013.pdf

 

________________________________________________

Rok 2014

oswiadczenie_o_kontroli_zarzadczej_za_2014.pdf

 

_________________________________________________

Rok 2015

oswiadczenie_o_kontroli_zarzadczej_za_2015.pdf

________________________________________________

ROK 2016

oswiadczenie za rok 2016

 

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta