Umowa podpisana !!!

   Dyrektor Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie Przemysław Jarosik podpisał w  Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dniu 22 grudnia 2016r. porozumienie o dofinansowanie Projektu pt.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Technikum Leśnym im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie” z Podziałania 8.4.1 RPO – Lubuskie 2020 pt.: Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

   Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. W ramach projektu realizowane będą działania wspierające kształcenie zawodowe tj:
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych  nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, praktyki i staże

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez: kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia dodatkowe, praktyki i staże
  • rozwój doradztwa edukacyjno- zawodowego
  • rozwój współpracy szkół kształcenia zawodowego z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

   Realizacja projektu przyczyni się do szeroko rozumianego podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Ze wsparcia skorzystają nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.

Szczegóły:  http://lubuskie.pl/news/20118/806/Ponad-172-mln-zl-na-szkolnictwo-zawodowe/d,news-bootstrap/


Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta