Termomodernizacja budynków Technikum Leśnego w Starościnie sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Technikum Leśnego w Starościnie  zostały zakończone. 

  Przedmiot zamówienia dofinansowywany jest z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach programu System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) cześć 5) zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Umowa nr 712/2-13/Wn-04/OA-TR-KU/D z dnia 28 października 2013 roku.,

 Pracami termomodernizacyjnymi zostały objęte wszystkie budynki szkoły. Prace polegały m.in. na dociepleniu i izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych, dociepleniu ścian zewnętrznych budynku administracyjnego, lukarn poddasza i wykonanie elewacji, dociepleniu części fasady drewnianej budynku dociepleniu stropodachów wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, dociepleniu dachu stromego, wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej, odtworzeniu opaski i chodników wokół budynku. Wykonano również    nowy system ogrzewania wykorzystujący dolne źródło ciepła, z wykorzystaniem pomp ciepła. Wymieniono całość instalacji centralnego ogrzewania oraz instalację wodną we wszystkich budynkach szkoły. Wykonano wentylację oraz rekuperację części pomieszczeń szkolnych.

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta