Kandydat ubiegający się o przyjęcie do technikum winien złożyć następujące dokumenty:

 

     1. Podanie o przyjęcie do szkoły

     2.  Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

    3. Świadectwo ukończenia gimnazjum

    4. Kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia kl. III gimnazjum

    5. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie technika leśnika. Badania zostaną przeprowadzone w szkole po zakończeniu rekrutacji na początku roku szkolnego 2013/2014 .

 

Przeciwwskazania :

 

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole uczeń będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

  1. wibracje
  2. hałas
  3. duży wysiłek fizyczny
  4. substancje chemiczne
  5. alergeny biologiczne
  6. choroby odzwierzęce
  7. czynniki klimatyczne


Sklepy z mundurami - adresy :

Silvapol S.C.
65-077 Zielona Góra
al.Wojska Polskiego 33
tel/fax: +48 68 453 30 90
__________________________
Silvapol S.A. 
Węglowa 1/3
60-951 Poznań
tel: +48 61 866 30 71 

__________________________

BHP PIAS Agata Piasecka
Omulno 2
78-600 Wałcz
NIP 765-16-23-958

www.bhppias.pl

tel. 691-579-914

 _______________________

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Pobierz podanie w formacie PDF

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta