Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017


plan zamówień publicznych na 2017

___________________________________

Bieżące zamówienia znajdują się w podkategoriach

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta